روی خودتان سرمایه گزاری کنید

روی خودتان سرمایه گذاری کنید

بدون ديدگاه

 در این فایل ارزشمند ما در مورد اینکه شما چگونه انگیزه خود را غذا دهید و بر روی  خودتان سرمایه گذاری کنید تا رشد کنید و به آنچه که به عنوان هدف مشخص گردید برسید این کلیپ انگیزشی و مهم را حتما گوش دهید زیرا به شما می آموزد که چگونه بر روی خودتان سرمایه گذاری کنید تا به اهدافتان دست یابید. چگ.نه از قانون جذب برای رسیدن به موفقیت و آرامش داشتن استفاده کنید

حال باید شما به انگیزه خود غذا بدهید یکی از مواردی که متوجه می شوید به انگیزه شما گرسنه است و نیاز به غذا دارد خستگی می باشد حال این سوال پیش می‌آید که آیا انگیزه داشتن مهم است یا نه؟

 

روی خودتان سرمایه گزاری کنید
روی خودتان سرمایه گزاری کنید

مهمترین سرمایه گذاری چیست؟

مهمترین سرمایه گذاری که هر کس انجام می دهد سرمایه گذاری بر روی خودش می‌باشد در دنیای حال حاضر شما یا پیشرفت می کنید و به سمت جلو حرکت می کنید یا در حال پیشرفت می باشد و به سمت عقب حرکت می کند و هیچ نقطه ثابتی وجود ندارد شما یا پیشرفت می‌کنیم و یا پسرفت، به خاطر همین هم بهترین نوع سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری روی خودتان است تا همیشه در حال پیشرفت باشیم و شما هرگز همین طور که هستیم باقی نمی‌ماند .

همیشه این نکته را به یاد داشته باشید که ما یک شخص تنها نیستیم بلکه ما تشکیل شده از اشخاص بسیار زیادی هستیم زیرا انسان ها موجودات اجتماعی هستند و همواره روی هم تاثیرات مثبت و یا منفی داریم به همین دلیل  نیز ما در هر لحظه در حال تبدیل شدن به چیزی متفاوت هستیم این موضوع را همیشه به خاطر داشته باشید که شما می توانید در هر لحظه در هر مکان و یا هر زمان به هر چیزی که میخواهید دست یابید فقط به شرط آنکه انگیزه ماندن در راه را در هر لحظه در وجود خودتان به وجود آمدن انگیزه که یک چیز عاطفی است که در برخی مواقع گورستان می شود و در آن حالت شما دیگر انگیزه ندارید.

تهیه شده توسط گروخ سلام رویا 

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.