صفحه ی تهیه اشتراک ماهیانه
(اشتراک VIP)

از سه پلن اشتراک ماهیانه ای که در زیر مشاهده می کنید یکی را به انتخاب خود خریداری کنید و با خریداری آن به تمام آموزش هایی و خدمات سایت به صورت کامل دسترسی داشته باشید.

لطفا حتما قبل از خرید اشتراک ماهیانه با پر کردن فرم  عضویت سایت سلام رویا در سایت عضو شوید و سپس اقدام به خرید پلن اشتراک ماهیانه کنید

فرم ورود

فرم عضویت