راهنمای استفاده از سایت

نحویه تهیه اشتراک ویژه ماهیانه

پس از ثبت نام در سایت سلام رویا وارد پنل کاربری خود شوید و از قسمت تهیه اشتراک ویژه اقدام به تهیه اشتراک ماهیانه مدنظرتان کنید.

مانند تصاویر زیر: ( برای دیدن تصاویر در سایز بزرگ روی آنها کلیک کنید )

1

2

3

4

ورود به جایگاه کاریری

برای ورود به جایگاه کاربریتان بعد از ثبت نام در سایت سلام رویا با زدن دکمه ای که بعنوان ثبت نام/ ورود به جایگاه کاربری در منو صفحه ی اول مشخص شده است و همچنین با زدن دکمه ی ورود به جایگاه کاربری که در اسلاید همان صفحف مشخص شده است وارد جایگاه کاربریتان شوید

مانند تصویر زیر: ( برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید )

ورود به جایگاه کاربری

عضویت در سایت سلام رویا

برای ثبت نام /عضویت  در سایت سلام رویا با زدن دکمه ای که بعنوان ثبت نام/ ورود به جایگاه کاربری در منو صفحه ی اول مشخص شده است و همچنین با زدن دکمه ی ورود به جایگاه کاربری که در اسلاید همان صفحه مشخص شده است وارد صفحات مربوطه شوید و با پر کردن قسمت های مربوطه عضو سایت شوید

مانند تصویر زیر: ( برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید )

1

2

3

خرید از فروشگاه

راهمای استفاده و خرید از فروشگاه سایت سلام رویا

مانند تصویر زیر: ( برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ روی آن کلیک کنید )

1

4

2

5

3

6

ثبت نام / ورود به جایگاه کاربری