درباره ما

ما بر آنیم که بهترین آموزش های اساتید موفقیت جهان را برای شما هموطنان عزیز جمع آوری کنیم و

این آموزش ها را رشد برای شخصی و کاری در اختیار شما دوستان قرار دهیم تا بهره گیری از آنها

بتوانیم ایران هرچه بهتری را ایجاد کنیم

نمونه ای از فیلم های منتشر شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا:

زمان 

ارزشمندترین دارایی ما

 

از گذشته تا به حال گفته شده است که زمان طلاست و به راحتی از دستش ندهید

با آموزش هایی که برای شما دوستان تهیه کرده ایم این طلای ارزش مندی که به طور مساوی هر روز در اختیار ما قرار دارد استفاده مفید ببرید

تهیه اکانت ماهیانه

18000
رو به پیشرفت
 • در رسیدن به موفقیت کنارتان هستیم
 • در این سطح شما 30 روز اجازه استفاده از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • در این سطح شما 12 روز هدیه استفاده رایگان از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • روزانه 600 تومان برای رشد شخصی و موفقیت خودتان سرمایه گزاری کنید
32000
پر قدرت
 • با قدرت به سمت اهداف گام بردارید
 • در این سطح شما 60 روز اجازه استفاده از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • در این سطح شما 32 روز هدیه استفاده رایگان از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • روزانه 450 تومان برای رشد شخصی و موفقیت خودتان سرمایه گزاری کنید
48000
به سوی بینهایت
 • با نگرشی درست پیش به سوی اهداف
 • در این سطح شما 90 روز اجازه استفاده از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • در این سطح شما 42 روز هدیه استفاده رایگان از مطالب سایت را دریافت می کنید
 • روزانه 540 تومان برای رشد شخصی و موفقیت خودتان سرمایه گزاری کنید
ثبت نام / ورود به جایگاه کاربری