• null

  فایل های

  مربوط به بازاریابی شبکه ای

نتورک مارکتینگ

 • null

  نگرش در بازاریابی شبکه ای

  برای رهبر شدن و هدایت مجموعه کاریت

  نیاز به آموزش داری از این قسمت می توانی آن آموزش ها را بدست آوری

 • null

  تلخ و شیرین بازاریابی شبکه ای

  یه رهبر برای اینکه بتواند به افراد مجموعه ی خودش انگیزه بدهد

  اول خودش باید فرد با انگیزه ای باشد

  از این قسمت می توانی آن انگیزه را بدست آوری

ثبت نام / ورود به جایگاه کاربری