عشق

عشق بزرگترین راز دنیا

بدون ديدگاه

عشق واقعی بزرگترین راز دنیا که باعث موفقیت و آرامش در زندگی می شود زیرا توان جابجا کردن کوهها را به انسان می دهد . زمانی که انسانی عاشق می شود هدایت و راهمایی او حتی غیر ممکن می شود بگونه ای که خداوند در قرآن فرموده اند که دودسته انسان را نمی توانی راهنمایی کنید و این افراد گوش شنوا ندارند اولی گروهی از افراد هستند که نصبت به یک موضوع تعصب و یا غیرت شدیدی دارند و دومین گروه عاشقان هستند که ته دل عاشق یک شخص یا موضوعی هستند . در این فیلم انیمیشی قدرت عشق واقعی را به شما نمایش می دهیم که عاشق حتی زتدگی خودش را برای محبوبش حاضر است بدهد.عشقانسان عاشق آرامش ندارد و همیشه به فکر محبوب خود است تا زمانی که به وسال او در می آید . این عشق به هر چیز است که باعث پیشرفت و موفقیت افراد در زندگی و کار می شود .

برای دیدن مطالب بیشتر اینجا کلیک کنید

تهیه شده توسط گروه آموزشی و انگیزشی سلام رویا 

 

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.