در هر کاری ابتدا نام خداوند را بیاورید

بدون ديدگاه

خدا

در هر کاری ابتدا نام خداوند را بیاورید

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.